Topraktaki Zehir, 3 ekran video yerleştirme, 2012

Poison in the Land, 3 channel video installation,

* Neighborhood X.O Media Art Exhibition – Goethe Institute Ankara, Athens, Sofia 2012 – 13

1985 yılından bugüne Türkiye’nin güney doğusunda 2000’den fazla sivil, mayınlar ve serbest patlayıcılar yüzünden yaşamını kaybetti. 5000’den fazla sivil ise yine bu patlayıcılarla yaralandı. Halen Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık bir milyon mayın, bu topraklarda savaşın en kalıcı izi olarak kurbanlarını bekliyor.
Bu video yerleştirme, mayın ve serbest patlayıcı mağduru sivillerle bölgede yapılan görüşmeler sonunda oluşturuldu. Binlerce yıla dayanan uygarlığıyla gurur duyduğumuz bu topraklarda gelecek kuşaklara bırakacağımız miras olan bu mayınlar, yaşadığımız zaman diliminde birlikte yaşamı nasıl zehirlediğimizin de en görünür kanıtı olarak değerlendirilecek.
Since 1985, more than 2000 civils died and 5000 civils wounded because of the landmines and free explosive materials in the southeastern region in Turkey. Currently it is suspected that approximately 1.000.000 landmines are stil under the soil in this region.
This video installation prepared after the interviews with the civil victims, wounded from the landmines and free explosive materials in this region. After generations, those landmines will be also evaluated as the most visible proof of the posion against the people’s coexistence in this region, which we were supposed to be proud of.

Komşuluk X.0 Medya Sanatları Sergisi
Neighbourhood X.0 Media Arts Exhibition 2012-13
Goethe Institute Ankara -Atina-Sofya

İçerik Türü / Content Type

Projeyi paylaş / Share this Project

Leave a Comment