Tolstoy’un aynı isimli makale serisinden yola çıkan “Vahşi Zevkler”, günümüzde süren savaşların dehşet veren ancak kanıksanmış kayıtlarından, sıradan bir avcılık anına uzanmaktadır. 3 bölümden oluşan bu belgesel, insan öldürme ile hayvan öldürme arasındaki görsel ve düşünsel ilişkiyi ve öldürme kültürünün yayıldığı alanları sorgulamaktadır.

Originating from Tolstoy`s essays “Wild Pleasures”, this documantary takes us from the recordings of the horrors of today`s wars to an ordinary hunting moment. Composed of 3 parts, this documantery questions the visual and intellectual relation between killing a person and an animal, and areas where the kiling culture has spread.

Video: Halil Yetiş
16′ – 2017

10. Documentarist Belgesel Günleri İstanbul

Projeyi paylaş / Share this Project