Kim Gitti/Geride Ne Kaldı, video, 19′, 2012

Who Left/What Behind, video

 

* Ilya Beshkov Gallery, Pleven, Bulgaria, 31 August – 14 September 2012

* Contemporary Art Center, Ankara 3-14 October 2012

 

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Bulgaristan ortağı Community Centre Chistalishte LIK-1959 ile başlattığı “Kim Gitti/Geride Ne Kaldı?” projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü, AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin “Sivil Toplum Hizmeti: AB- Türkiye Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı, Kültür ve Sanat Bileşeni” kapsamında hibe almaya hak kazandı ve çağdaş sanatlarda merkezileşme ve kadınların bu eksendeki deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Sanatta merkezileşmeyi “kadın sanatçıların gözünden ve onların deneyimleriyle” gündeme alan “Kim Gitti/Geride Ne Kaldı?”, kültürel işbirliği yoluyla Türkiye ve Bulgaristan toplumları arasında çağdaş sanatlar alanında ortak bir anlayış geliştirme ihtiyacından doğdu. Sofya ve İstanbul özelinde sanatta merkezileşmeyi, kültürlerarası işbirliğinin merkezileşmeye olan etkisini de içerecek şekilde sorgulayarak sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen proje on iki ay süresince Türkiye ve Bulgaristan’da eş zamanlı olarak yürütüldü.

—-

Flying Broom Women’s Communication and Research Association together with its Bulgarian partner Community Center Chitalishte LIK-1959 with their project the “Who Left/What Behind?” aims at addressing gender-based issues through arts and seeking to promote gender equality, especially in modern arts, from the point that arts is a valuable arena of struggle as long as it questions the aesthetic and the social at the same time. This new project is supported by the Turkish Republic Prime Ministry Undersecretariat of Treasury Central Finance and Contracts Unit within the framework of EU-Turkey Intercultural Dialogue: Culture and Arts Grant Scheme.

“Who Left/What Behind?”, which opens to discussion centralization in arts “through women’s eyes and with their experiences”, came about from the need for developing a common understanding in modern arts between Turkey and Bulgaria through cultural cooperation. The 12-month project was carried out concurrently in both locales and question the centralization of arts in Sofia and Istanbul on the basis of intercultural communication.

wholeftwhatbehind.org/

video: Özge Çelikaslan

İçerik Türü / Content Type

Projeyi paylaş / Share this Project

Leave a Comment