Kars’ın Artığı // Surplus of Kars
Kars’ın herhangi bir şehir olamamasının nedenlerinden biri de kendi artığının çok anlamlı ya da bildik anlamları bozan ikircikli hali olsa gerek…
* Bir heykel ‘ucube’ ilan edildiğinden ve hızla parçalanıp yerinden kaldırıldıktan sonra heykelin yanında bir girişimcilik çabası olarak inşa edilen restoran da, şehrin hüzünlü bir artığına dönüşür. Bir ‘artı değer’ oluşturma çabası, şehrin serkeşlerine gece vakti yuva oluverir. Böylece artık yine ve tekrar kullanıma sokulur.
* Tarihi bir kilise ‘artık’ halinden kurtarılıp restorasyonla bir artı değere dönüştürülmeye çalışılsa da kiliseyi 11. yüzyılda inşa ettiren Kral Abbas’ın karşısına ‘İmparator’ isimli bir makine çıkıverir. Yenilenen kiliseyi yeniden artığa dönüştürürken mekanı da ardiye olarak kullanarak artığı geri dönüşüme sokar.
* 1897 doğumlu Ermeni şair Egishe Charenc’in doğduğu ve çocuk yaşta terk etmek zorunda olduğu ev de Kars’ın bir başka artığıdır. Charenc’in şiirlerinde melankolik bir hasretle andığı ev, şimdi duvarındaki kocaman ‘satılık’ ibaresiyle artı değere dönüşmeyi umuyor.
* Sonra akşam olur, akılda yıkık dökük binalar ve çocuk yaşta terk etmek zorunda bırakılan bir şehir nasıl bir hatıra biriktirir düşünceleri uçarken son sözü başka bir göçmen çocuk söyler; şehrin artığı bildiğini sandığın her şeyi yeniden okutarak aklını ve vicdanını kuşatır.

of the reasons which makes Kars an extraordinary city might be the controversial and dark meanings of its waste/s.
* A restaurant which was built next to a statue as an entrepreneurship may turned into a sad waste of the city after the statue was labeled as ‘freak’ and cut into pieces. Then the restaurant became useless and the ruins of the restaurant turned into another surplus value, after becoming a shelter for the disobedients. So it has been recycled again.
* The ruins of a a historical church was aimed to turned into a ‘surplus value’ by renovation. But the machine named ‘emperor’ stands against the builder of the church in 11th century by the King Abas. So, the church was turned into a waste and also a warehouse as a recycling facility.
* The house of Armenian poet Egishe Charenc where he was born and forced to migrate from there during his childhood turned into another waste of Kars. The house which was mentioned in a melancholic longing in Charenc’s poets is hoping to be the ‘surplus value’ by the big ‘On Sale’ sign.
* Then evening comes… While questions such as ‘what kind of a memory could a child have about this city, when he had to leave here?’ emerges in the mind; the least words comes from another migrant child and makes you re-read everything you know about waste again by surrounding your mind and conscience.
Artıkişler
Kars – 19.12.2014

İçerik Türü / Content Type

Projeyi paylaş / Share this Project

Leave a Comment