İstanbul’daki Ermeni vakıflarının devlet uygulamaları nedeniyle yaşadığı mülkiyet sorunlarını ele alan 5 video-belgesel çalışması, Hrant Dink Vakfı‘nın, Mart 2011 ile Ekim 2012 arasında yürüttüğü bir araştırmanın ürünüdür. Bu çalışma, sorunu tarihsel ve hukuki yönleriyle ele alıp, İstanbul’daki Ermeni vakıflarının el konan taşınmazlarının kapsamlı bir envanterini çıkararak, istatistiksel analizler sunarak ve meselenin insani-sosyal boyutunu ortaya koyarak, onlarca yıldır yaşanan hak gaspının resmini çizmeyi amaçlıyor. Bu yolla, Türkiye toplumunun, sorunun sadece ‘mal-mülk talebi’ olmadığını, kültürel varlığın sürdürülebilirliği sorunu olduğunu anlamasını ve ülkede demokratik hakların tesisi yönünde katkı sunmayı hedefliyor.

These 5 video-documentaries, which focuson the property ownership problems Armenian foundations in Istanbul have encountered because of state practices, is the product of a research project the Hrant Dink Foundation carried out from March 2011 to October 2012. The book you are holding aims to treat the issue in both its historical and legal aspects, and to form an overview of the subjugation of rights that has been continuing for decades, by producing a comprehensive inventory of the seized immovable assets of Armenian foundations in Istanbul, presenting statistical analyses, and revealing the human-social aspects of the problem. In this way, the target of the project is to make it clear to the society of Turkey that the problem is not only about a ‘demand for properties’ but an issue of the sustainability of cultural existence; and to contribute towards the establishment of democratic rights in this country.

2012 – Hrant Dink Vakfı

http://www.istanbulermenivakiflari.org/

 

Projeyi paylaş / Share this Project