Bir karşı-arşiv manifestosu / A counter-archive manifesto

Bir karşı-arşiv manifestosu

Devletlerin fişleyici, denetleyici arşivlerine karşı kendi arşivlerimizi yaratmak için

İnsan hakları savunusu adına kanıt görüntü havuzu oluşturmak için

İmajın, sözün, yazının mübadelesini yaygınlaştırmak için

İnterneti özgürleştirmek, açık kaynaklı yazılımları çoğaltmak için

Medyanın -ve sosyal medyanın- duygularımızı ve aklımızı denetleyici, sansürleyici, pasifize edici mekanizmalarından sıyrılabilmek, karşı-medyalarımızı ve dijital direniş alanlarımızı genişletmek için

Birden fazla formu, ara formları bir arada kullanmak, sanattan, sosyal bilimlerden, sinematografiden eyleme uzanan geçişken alanların işleyişini birlikte düşünmek, izlemek, paylaşmak ve tasarlamak için

İktidarların dayattığı zamansallıktan zamandışına sıçramak için

Geçmişi bugünden bağımsız bir nostalji dilinden kurtarıp dünün görüntüleriyle bugünü anlamak için

Kendi ‘olaylar’ımızı, düşünce yeteneğimizi, tarihimizi, hafızamızı korumak ve her gün yeniden yaratmak için

Dijital artık/atık/çöp imajları kurtulmak isteyeceğimiz şeylere değil yaşamsal öğelere dönüştürmek için

Lisansı değil, kullanımı yaygınlaştırmak için

Farklı coğrafyalardaki girişimlerle dayanışmacı ağları güçlendirmek için

Dünyayı farklı yorumlamak değil bizzat onu değiştirmek için

Otonom imajlara doğru yol almak için

Sonsuz video okyanusuna özgürce dalıp çıkmak için

Karşı-arşiv!

bak.ma toplumsal mücadeleler dijital medya arşivi kolektifi

 

A counter-archive manifesto

To create our own archives to counter the targeting, surveillance mechanisms of state archives

To build an evidentiary pool of images for the purpose of human rights defense

To extend consciousness toward the exchange of images, statements, texts

To liberate the Internet, to disperse open source software

To release our affections and minds from pacifying, controlling, censoring mechanisms of mainstream media -and social media-, and to extend our counter-media tools and spaces for digital resistance

To use multiple and intermediate forms together, to think, imagine, watch, and exchange transitional fields from the arts to the social sciences, cinematography and activism

To jump over temporality enforced the power, and to leap toward atemporality

To rescue the past from nostalgic statements unattached to the present, and to conceive of the present with images of the past

To preserve and recreate everyday our own incidents, thoughts, histories, memories

To transform digital residual images into vital entities out of trash

To generalize usage, but not license

To empower solidarity networks together with worldwide initiatives

To change the world itself but not interpret it

To cruise over autonomous images

To dive into the infinite video ocean freely

Counter-archive!

bak.ma digital media archive of social movements collective