Yıkımcı // Destroyer from Artıkişler Collective on Vimeo.

ArtıkMekan, Artıkişler Kolektifi’nin önceki yıllarda zorunlu göç, kimlik, kentleşme, tarih ve emek ekseninde “çöp, yıkıntı, artık” olarak adlandırılan mekanlar üzerine Ankara ve İstanbul ekseninde ürettiği görsel ve yazılı araştırmaların Mardin ve Diyarbakır’da devam eden bir yüzü. Video dokümantasyon, video günlükler ve bir yayın üretimini kapsayan araştırma, bu kentlerdeki artık mekanlara ve bu mekanların oluşum dinamikleri ve temsiliyetlerine odaklanmakta,  hem nesne hem de öznelerin dolaşımını tartışmaktadır.  Ayrıca, söylemsel bağlamda; artık, yıkım, imge, geontoloji, forensik, biopolitika ve kentsel / mekansal metodları video ve imge üzerinden tartışmaktadır. E.Povinelli, Geo (yaşamayan) ve ontoloji (varlık) kavramlarından yaşayan ve yaşamayan arasında bir ayrım yapmayan biyopolitik nosyonuna yeni bir tanım olarak Geontoloji kavramını önerir. Bu kavramsal bir araya getirişi iktidarın yeni figürlerine, taktiklerine ve söylemlerine dayandırır. ArtıkMekan, bu teorik çerçeveden yola çıkarak savaş ve göç tarafından şekillendirilen mekana nasıl yaklaşabiliriz? Artık mekan neyi temsil eder? sorularının bir iz sürmesidir.

Residuals from Artıkişler Collective on Vimeo.

 

artıkmekan – nusaybin from Artıkişler Collective on Vimeo.