artıkişler

artıkişler 2007 yılından beri video ve diğer görsel sanat alanlarında bağımsız çalışmalar üreten kişi ve kolektiflerin yapmış olduğu çalışmaları ortak bir platformda toplamak ve bu çalışmaları farklı alanlarda sergilemek, göstermek ve yayınlamak amacıyla kurulmuştur.

artıkişler was founded by individuals and collectives who have been working on video and other visual arts in order to collect, exhibit, screen and redistribute their works on a common platform since 2007. artıkişler takes an idea to the exhibition, screening and distribution by collaborating with various people, institutions and collectives.

 

neyin-kimin artığı? / whose waste?

Türkiye’de, diğer ülkelerde de olduğu gibi, video ve görsel sanatlar alanında üretilen işlerin mevcut medya sektörünün kuralları ve trendleri doğrultusunda şekilleniyor olması, bu işlerin genellikle anaakım medyanın açtığı kanallarda kendine yer bulmasına neden oluyor. Aynı zamanda da anaakımda yer bulabilmek adına mevcut trendler takip edilerek işler üretiliyor. Kendisine bu endüstride yer bul(a)mayan ürünlerse “alternatif” olarak dahi adlandırılmıyor. Çünkü mevcut yapılanmada “alternatif”, anaakım medyanın yeni bir eğilim olarak pazarlayabildiği bir slogana dönüşüyor. Bu nedenle eleştirel işler üreten yaratıcıların “daha izlenir olmak” ve “üslup geliştirmek” kaygıları ve kavram kargaşası arasında, işleri de ister istemez anaakım medyada ticari bir araca dönüşüyor.

Bu nedenle artıkişler’in öncelikli hedefi herhangi bir ürünü “alternatif” değil, “kendine özgü” olarak düşünmek ve kabul etmek; sanatçı, yönetmen ve yapımcılarının eleştirel ve bağımsız yaklaşımlarını sürdürmelerine imkân tanımak ve bunun koşullarını birlikte yaratmaktır.

 

In Turkey, as everywhere, the production of works on video and visual art has been shaped by the rules and trends of media, which causes those works to exist only in the mediums of mainstream media. Also some works have been produced just to exist in the mainstream media. The works, which don’t or cannot find a place of medium in this industry, are not even labeled as “alternative”, since the word “alternative” becomes another brand, which can be evaluated and marketed as a new tendency. While the authors  still dispute themselves between “becoming a trendsetter” and “being watched by a broader audience”, their works have already become business tools. Therefore, the critical works of creators of art become industrial merchandise in between the worries of “developing a language” and “being popular”.

The primary aim of artıkişler is to consider and accept any critical and artistic product as typical, instead of labeling it as “alternative”. Main goal is to help directors, producers and artists to create their works from an independent point of view and construct the conditions of the artistic production.

 

 

http://www.toplumsalbellekplatformu.com/Candaş

Flim Müzik İndirme Forumu [ vBulletin 3.8.2 ] © 2007 - 2009
Kapatmak İçin Reklama Tıklayın !
Alüminyum Profil Alüminyum Profil Süpürgelik Laminat Parke Seo Backlink