HAKKINDA

artıkişler kolektifi güncel görsel kültür ve sanat alanında anaakım olmayan, kolektif üretim ve alanları yaratmaya çalışan bir video kolektifidir. Kentsel dönüşüm, soylulaştırma, zorunlu göç, mültecilik, kentiçi emek, arşivleme ve kolektif toplumsal hafıza gibi Türkiye’de toplumsal yaşamın farklı kırılma alanlarını sorgulayan güncel ve tematik çalışmaları benzer çizgideki gruplarla paylaşma, kolektif alanlarda sergileme ve gösterim prensiplerini izler.


ABOUT

artıkişler [leftoverworks] is a video collective tries to create collective production and distribution spaces in the fields of contemporary visual culture and arts. Follows the principles of collective working, exhibition and screening strategies in collaboration with other groups that have similar orientations on the breaking point issues of Turkey’s near social history such as; urban transformation, gentrification, forced migration, refugees, labor in urban space, archiving and collective social memory.

İletişim


artıkişler’e ulaşmak için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

.


.


Adınız (gerekli) / Name (required)

Epostanız (gerekli) / Your E-mail (required)

Konu / Subject

İletiniz / Your message

Recent Video Works / Yayınlanan Son Video İşleri